Logo
AZšrouby.cz INFOLINKA
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
AZšrouby.cz
 
 
Rychlý kontakt :

9:00 - 16:00  
 

Objednávky, dotazy :

Nestandartní balení, vzorky :

 

  1. Úvod
  2. Reklamační řád

 

Reklamační řád pro spotřebitele

Způsob uplatnění práva z vadného plnění se řídí zejména zákonem 89/2012  Sb., občanský zákoník a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

  

Reklamace

Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího, společnosti ILGOB s.r.o. IČO: 04142373

se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, elektronicky na e-mailové adrese info@azsrouby.cz. Prodávající je povinen, s ohledem na charakter zboží, neprodleně kupujícího informovat o způsobu převzetí reklamovaného zboží.

Kupující oznámí prodávajícímu při reklamaci vadu věci a jaké právo (nárok) z vadného plnění uplatňuje. 

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po převzetí reklamovaného zboží , ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

O výsledku reklamace je prodávající povinen kupujícího vyrozumět.

 případě oprávněné reklamace náleží kupujícími v souladu s ust. § 1924 občanského zákoníku náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

Reklamační řád je platný od 1.1.2022.